Strona glownaJaponia
Czy wiesz ze...
Sam widzialem
Artykuły
Zielona Herbata
Język
GaleriaTest
O stronieLinkiKontakt
Księga Gości

Rzeczowniki

Jeśli chodzi o kwestię rzeczowników w języku japońskim to sprawa jest raczej nieskomplikowana. Nie posiadają bowiem ani rodzajów, ani też nie są odmienianie w liczbie. Oznacza to, że rzeczownik będzie wyglądał tak samo w liczbie pojedynczej, mnogiej, w rodzaju męskim, żeńskim oraz nijakim.

Rolę przypadków w języku japońskim przejmują partykuły, występujące na końcu rzeczowników w postaci sufiksów.

Niekiedy rzeczowniki mogą funkjonować jako przymiotniki i występują wtedy z partykułą の "no" Na przykład 木 "ki" oznacza "drzewo" zaś 木の建物 "ki no tatemono" znaczy "drewniany budynek".

Niektóre rzeczowniki można zamienić w czasownik dodając końcówkę する "suru".

Należy również pamiętać o innym szyku zdania w języku japońskim. Dopełnienie znajduje się przed czasownikiem w języku japońskim, a nie po, jak w polskim.
Szyk zdania: Podmiot > Dopełnienie > Orzeczenie


Liczba mnoga rzeczowników jest realizowana poprzez:
-    sufiksy liczby mnogiej – ら „ra”, たち „tachi” lub
"gata"(dwa ostatnie tylko w stosunku do żywych istot). Na przykład: 先生方 sensei gata (nauczyciele), 生徒たち seito tachi (uczniowie). "Gata" jest uważana za formę grzeczniejszą.
-    reduplikację, polegającą na dodawaniu na końcu wyrazu znaku reduplikacyjnego, a czasem przez powtórzenie danego znaku np. われ ware (ja), われわれ wareware (my)
-    użycie liczebników lub określeń typu „sporo“, „kilka“, „wielu“ etc.
-    kontekst zdania


All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2008 by Moja Japonia